Skip to main content

Leif Olin

Jag under mina år jag följt tre parallella spår (förutom det privata och sociala): Skolutveckling, politik och bildskapande. Som startår för det sista sätter jag 1971 även om det var ett stort intresse även
innan. Insteget blev, som för många, oljemålning via studiecirkel. Flera år senare kom akrylen in med större möjlighet till experiment. Det har blivit åtskilliga bilder genom åren.
1979 tog jag initiativ till att bilda en konstnärsgrupp i Mariestad som vi kallade ”Berthagruppen”.
Vi målade och ställde ut tillsammans i tio år.

Jag lämnade Skaraborg 1988. Det hade blivit lite för mycket av samma. Via Norrköping till Skåne.
Under 90-talet dominerade arbetslivet. Men 2002 och somrarna fram till 2011 åkte jag till Holbaeks Kunsthöjskole och lärde mig de koppargrafiska teknikerna.

Via en kurskollega där blev jag medlem i Konstnärernas Kollektivverkstad i Ängelholm 2004. De var specialister på och introducerade mig i collografin och viskositetstryck; tekniker som passade mig eftersom de inbjöd till experiment.

Jag flyttade tillbaka till Skaraborg 2017 och blev medlem i SKGV 2018. Jag skapar fortfarande bilder på hemmaplan och trycker vid behov i verkstaden i Skövde.
Jag söker alltid nya vägar. Mitt mantra för mitt skapande, och för resten av livet, är IMAS - Inte Mer Av Samma! Därför arbetar jag med skiftande motiv och tekniker – olja, akryl, akvarell, koppargrafik, collografi, collage, lino och numera är även datorn/kameran viktiga instrument allt eftersom lusten faller på. Mina bilder består oftast av blandade tekniker och slutprodukten blir ibland ett digitalt tryck/print – fineart/giglee.

Genom att korsbefrukta tekniker ges möjlighet till experiment där bara fantasin sätter gränser men där slumpen spelar stor roll.
Nedan visar jag bilder – en Sample Collection – på bilder där det ingår någon grafisk teknik.

Kontakt